EU puuttuu kosmetiikan viherpesuun

Kosmetiikan vihreät väitteet tulee jatkossa määritellä aiempaa selkeämmin.

Viherpesua kitkevä direktiivi tulossa

EU julkaisi 28. helmikuuta 2024 uuden direktiivin (EU) 2024/825, joka tiukentaa yritysten vihreyteen liittyvien väittämien esittämistä. 

Uuden direktiivin tarkoitus on siis torjua yritysten harjoittamaa viherpesua ja auttaa kuluttajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

EU-mailla on aikaa saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 27. maaliskuuta 2026 asti. Direktiivin toimenpiteet tulevat voimaan 27. syyskuuta 2026.

Ympäristöväittämät pitää jatkossa perustella selkeästi

Direktiivi kieltää esittämästä tuotteista yleisluotoisia ympäristöväittämiä, kuten "ympäristöystävällinen", "vihreä", "biohajoava" tai "ekologinen", ellei väittämää ole eritelty selkeästi ja kuluttajalle näkyvästi. 

​​​Direktiivissä (EU) 2024/825 todetaan, että väitteissä on oltava selkeät, objektiiviset ja julkisesti saatavilla olevat sitoumukset toteutussuunnitelman ja määräaikaisten tavoitteiden kera.

Esimerkkejä viranomaisten vahvistamista kestävyysmerkinnöistä ovat direktiivin mukaan EMAS-logo ja EU:n Ecolabel-logo, jossa on mikro- ja pienyrityksille edullisempi hinnasto.  

Lähteet

Direktiivi (EU) 2024/825 EUR-lexissä

Coslaw.eu: Fighting Greenwashing: the EU amends the Unfair Commercial Pracites Directive

Kategoriat: : Kosmetiikkalainsäädäntö