REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vihreä ilo Uudenpellonkatu 37, 20540 Turku puh. 040 53 73 143 virpi@vihreailo.com

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ
Virpi Hirvensalo Vihreä ilo virpi@vihreailo.com

3. REKISTERIN NIMI
Vihreän ilon asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
– asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen, - asiakas- ja suoramarkkinointi, - mielipide- ja markkinatutkimus, liiketoiminnan kehittäminen.

5. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:
-Nimi
-Sähköpostiosoite

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:
-Rekisteröitymispäivämäärä

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Vihreän ilon kurssit toteutetaan NewZenler -kurssialustalla. NewZenler saattaa luovuttaa tietoja niille kolmansille osapuolille, jotka on mainittu NewZenlerin tietosuojaselosteessa https://www.newzenler.com/privacy-policy. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN OIKEELLISUUS
Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä Vihreän ilon postituslistalle, kirjautuessa opiskelijaksi kurssialustalle tai osallistuessa Vihreän ilon kilpailuihin. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä. Ota tässä tapauksessa yhteys: virpi@vihreailo.com.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vihreän ilon tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.